NG WES Geskiedenis - NGWes

Go to content

Main menu

NG WES GeskiedenisIn Julie 1974 het die Ring van Clanwilliam toegestem dat die gemeente Vredendal Wes afstig vanaf Moedergemeente Vredendal.
Die eerste leraar wat beroep is, was Ds AWC Bester wat op 5 Oktober 1974 in die gemeente bevestig is.
1 Desember 1976 vind die eerste sooispit deur Ds Bester plaas.  Daarna neem die oudste gemeentelid, mnr L van der Merwe, die graaf op. Toe kry oud en jonk elkeen `n beurt.

Die hoeksteen van die nuwe kerk word op 21 oktober 1977 gelê.
Die gemeente visie lui as volg:  "As gemeente leef ons uit die besef dat God `n passie vir elkeen
van ons het.  Sy passie dring ons om Naamdraers, ligdraers en Boodskappers vir Hom te wees."

 
 


Die bouers onderneem om 18maande te neem om die kerkgebou klaar te maak.

Die gemeentesentrum word amptelik op 17 en 18 Junie 1978 in gebruik geneem.  

Ds AWC Bester en sy vrou by die opening van die kerkgebou 1978.  Die argitek het die sleutel van die kerk aan Mev Bester oorhandig.


 

Voltooing van die kerk

Back to content | Back to main menu